Isumite ang inyong Gerber o BOM na file sa aming sales team upang humiling ng isang quote. Babalikan namin kayo sa lalong madaling panahon!

Mangyaring ipadala ang inyong Gerber o BOM file sa aming sales manager Bruse Guo.

Makipag-ugnay sa amin