แหล่งที่มาของตัวแทนที่มีชื่อเสียง

เรามาส่วนประกอบที่สำคัญจากผู้จัดจำหน่ายชิปที่มีชื่อเสียงเพื่อให้มีคุณภาพชิปก่อนการประชุม.

ตรวจสอบ IQC

ส่วนประกอบ IQC กระบวนการในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นคนที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้.

ติดตามตัวแทนง่าย

ระบบ ERP ของส่วนประกอบจัดหาเพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละองค์ประกอบในเวลาที่เหมาะสม.

การสร้างต้นแบบ

ต้นแบบที่ทำเพื่อตรวจสอบการทำงานของส่วนประกอบและการออกแบบของลูกค้า.